A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мологівська сільська рада об'єднана територіальна громада
Одеська область, Білгород-Дністровський район

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми підтримки фінансового управління районної державної адміністрації на 2021 рік

 
 

                                                                                  УКРАЇНА

ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ  РАЙОН

МОЛОГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

VІ СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ

 

15 лютого 2021 року                                 с.Молога                                      № ____-VIIІ

 

 

ПРОЄКТ  Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми підтримки фінансового управління  районної державної

адміністрації  на 2021 рік

 

         Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення належного виконання повноважень виконавчої влади, які здійснюються районною державною адміністрацією по забезпеченню державної політики в бюджетній та соціальній сфері, реалізації заходів соціально-економічного розвитку Білгород-Дністровського району, поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування району для спільного вирішення питань щодо покращення розвитку району, розглянувши лист  фінансового управління  районної державної адміністрації,  Мологівська  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1.Затвердити (не затвердити) Програму  підтримки фінансового управління  районної державної адміністрації  на 2021 рік  (далі – Програма), що додається.

  

             2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету та фінансів, економічного розвитку, промисловості, підприємництва,  регуляторної та інвестиційної політики (голова Кожухар І.А.).

 

 

 

Підготувала   проєкт  рішення  Гаврилюк Г.П.

 

                 

 

 

 

 

Додаток  до   рішення  сесії

       від __.___.2021 року №_____

 

 ПРОГРАМА 

підтримки  фінансового управління  районної державної

адміністрації  на 2021 рік

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Потребують нагального вирішення ряд проблемних питань:

 • забезпечення проведення видатків за захищеними статтями, а саме: оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • приведення до належного рівня інформаційно – телекомунікаційної мережі;
 • проведення витрат на ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки та іншого обладнання;
 • проведення поточних ремонтів адміністративного приміщення.

Для  забезпечення  більш  ефективного  та  продуктивного  здійснення  функцій, покладених державою, з метою оперативного вивчення та розв’язання соціально-економічних проблем району, фінансовому управлінню необхідно:

 • проводити виїзні тематичні семінари, наради на території населених пунктів району;
 • здійснювати виїзні перевірки з питань виконання делегованих повноважень в частині виконання бюджету сільських рад;
 • проводити зустрічі із громадами району з питань децентралізації влади, упровадження реформ;
 • брати   участь   в   основних   організаційно масових   заходах   суспіль-політичного,економічного та  культурного  характеру,  які проводитимуться  

в    районі      задля   сприяння     консолідації    суспільства,    налагодження    діалогу    між владою    та громадськістю.

Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально – технічного забезпечення.

Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на досягнення конкретних результатів є мотивація (стимулювання). Ефективність мотивації та стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою диференціації доходів працівників управління. Реалізація завдань програми передбачає приведення розміру їх заробітної плати до рівня працівників інших органів влади районної ланки.

Таким чином, створення і підтримка належних умов для ефективного функціонування фінансового управління районної державної адміністрації є проблемою, для розв’язання якої розроблена дана Програма.

 

ІІ. Мета та завдання Програми

Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи фінансового управління райдержадміністрації. Метою Програми є:

 • поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи в умовах очікуваного скорочення чисельності працівників, покращення якості адміністративних послуг громадянам ;
 • підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади шляхом співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування;
 • забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері на території району, утвердження свободи слова, розбудови громадянського суспільства, забезпечення відкритості в діяльності управління;
 • забезпечення виконання повноважень, які здійснюються, відділами управління районної державної адміністрації;
 • надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування з удосконалення організації їх роботи, підготовка пропозиції щодо поглиблення взаємодії з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району.

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

 • удосконалення системи управління в органах виконавчої влади;
 • виконання бюджету та державні, регіональні, місцеві програми тощо;
 • підвищення зворотного зв'язку із населенням району та участі громадськості у районному та місцевому управліннях;
 • проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи, підготовка пропозиції щодо поглиблення взаємодії з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільської ради  затверджених рішенням ради відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатках 1-3.

ІV. Очікувані результати

У результаті виконання Програми очікується:

 • виконання в більш якісній мірі власних та делегованих повноважень управлінням  районної державної адміністрації;
 • поглиблене вивчення економічного та соціального стану територіальних громад;
 • побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної   і    стабільної    системи    органів    виконавчої    влади    в   умовах 

очікуваного  скорочення чисельності працівників, здійснення низки заходів по запобіганню корупційних дій з боку посадових осіб.

 

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

Виконання Програми покладається на фінансове управління районної державної адміністрації.

Фінансове управління Білгород-Дністровської  районної державної адміністрації до 10 числа місяця, наступного за звітним роком, подає інформацію про стан виконання Програми  Мологівській сільській раді.

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Ресурсне забезпечення програми підтримки фінансового управління  районної державної адміністрації  на 2021 рік

                                                                                  тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2021 рік

Усього витрат на виконання Програми

Усього,

10,0

10,0

у тому числі:

10,0

10,0

Бюджет Мологівської територіальної громади

10,0

10,0

 

 

 

    1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

підтримки  фінансового управління  районної державної

адміністрації  на 2021 рік

 

1.

Програма затверджена

 

2.

Ініціатор розроблення Програми

Фінансове управління Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

3.

Розробник Програми

Фінансове управління Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Фінансове управління Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

5.

Учасники Програми

Фінансове управління Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, Мологівська сільська рада

6.

Термін реалізації Програми

2021 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Мологівської територіальної громади

8.

Обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми

10,0 тис.грн.

9.

Основні джерела фінансування програми

Бюджет Мологівської територіальної громади

 

                                                                                               

Додаток 2

                                                                                                  до програми підтримки фінансового

 управління  районної державної

адміністрації  на 2021 рік

№ п/п

 

 

Назва завдання

 

 

Перелік заходів завдання

 

 

Строк виконання

 

 

Виконавець

заходу,

показника

 

 

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

2021 рік

 

 

1.

Забезпечення

фінансової бази

для підтримки діяльності

фінансового управління районної державної адміністрації

Збільшення видатків на утримання фінансового управління районної державної адміністрації в частині : заправка картриджа,

послуги зв"язку,

послуги сигналізаціі.

 

 

 

2021 рік

Фінансове управління районної державної адміністра

ції

 Бюджет

Мологів-ської територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

Покращення фінансової та матеріально -

технічної бази фінансового управління,

що забезпечить можливість виконувати належним чином функції, покладені на

управління

РАЗОМ                    

 

 

 

10,0

 

 

Перелік завдань, заходів та показників районної програми підтримки органів виконавчої влади на 2021 рік,  тис. грн.

 

 

 

               

Додаток № 3 до Програми

               

підтримки фінансового управління  районної державної адміністрації  на 2021 рік

                 

Розшифровка напрямів використання бюджетних коштів за Програмою підтримки фінансового управління  районної державної адміністрації  на 2021 рік

 

№ з/п

КЕКВ

Найменування видатків

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна в грн.

Всього,грн.

Розрахунок потреби

 

1

2240

Оплата послуг(крім комунальних)

заправка картриджа

шт

8

300,00

2 400,00

2 400,00

 

Послуги зв"язку

місяць

6

666,67

4 000,00

4 000,00

 

Послуги сигналізаціі

місяць

12

300

3 600,00

3 600,00

 

 

 

Разом за програмою

 

 

 

 

10000,00

 

 

                             

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь